Částka slovy

Částka slovy

Zadejte částku, kterou chcete převést:

Částka
TřídníStránky.cz

TřídníStránky.cz jsou určeny všem učitelům a jejich třídám. Usnadňují jejich vzájemnou komunikaci.

www.tridnistranky.cz

Mezery mezi číslovkami

Slovy číslovky vyšších číselných řádů píšeme dohromady pouze v malém počtu specifických případů (např. na pokladních složenkách – osmdesátpětmilionůstotřicetpěttisíc korun českých), a to z bezpečnostních důvodů. Všude jinde bychom měli psát osmdesát pět milionů sto třicet pět tisíc korun českých.

Měnové jednotky

Měnové jednotky v textu buď vypisujeme slovem, např. účtujeme 500 korun, eur (slovo euro se skloňuje zcela pravidelně podle vzoru „město“), dolarů, liber, jenů, nebo používáme značky měn, a to písmenné: (= koruna česká) či značky z písmen různě upravených: (= euro), $ (= dolar), £ (=libra), ¥ (= jen) atd. Mezinárodní třípísmenné kódy (CZK, EUR, USD, GBP, JPY apod.) se používají pouze v bankovní praxi a v zahraniční korespondenci.

Částka vyjádřená čísly

Skupiny tří číslic se oddělují neoddělitelnou mezerou. Z bezpečnostních důvodů je někdy vhodné oddělovat skupiny místo mezery tečkou, např. cena pozemku je 2.000.000 Kč (lze i 2 000 000 Kč); účtujeme Vám Kč 3.255,–; poplatky se zvýšily o 1.800 Kč.